2จำนวนนักเรียน GoUni ที่ได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Abertay

มหาวิทยาลัย Abertay เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในเมืองดันดีประเทศสก็อตแลนด์ โดยใน ปี 1,872 Sir David Baxter (ยศบารอเน็ทที่ 1 ของ Kilmaron) ได้ยกมรดกของตัวเองให้กับการจัดตั้งสถาบันการช่างในดันดี( a mechanics' institute in Dundee ) ต่อมาในปี 1902 มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงการศึกษาของสก็อตแลนต์ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์กลางของระบบการศึกษาภายในประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของเมืองดันดีอีกด้วย. Abertay เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกที่เปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมส์และเป็นที่แรกในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการยอมรับในฐานะ'ความเป็นเลิศในด้านคอมพิวเตอร์เกมส์การศึกษา' (Excellence in Computer Games Education) นอกจากนี้ในปี 1999 มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันนานาชาติสำหรับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(Dare to be Digital) และอ้างอิงจากผลการวิจัยความเป็นเลิศปี 2014 (REF2014) ซึ่งถูกตีพิมพ์วันที่ 18 ธันวาคม 2014 มหาวิทยาลัย Abertay เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย​​มากที่สุดในสก็อตแลนด์ในสาขา 'research intensity'อีกด้วย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

80.4% ความพึงพอใจ

£10,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£2,416 to £5,361 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

3.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

73.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน