8จำนวนนักเรียน GoUni ที่ได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Robert Gordon

มหาวิทยาลัยRobert Gordon มักเป็นที่รู้จักในชื่อ RGU เป็นมหาวิทยาลัยในเมือง Aberdeen ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นในปี 1992 จากสถาบันการศึกษาของประเทศที่ถูกจัดตั้งให้เป็นระบบในทศวรรศที่ 18 โดยนาย Robert Gordon สถาบันแห่งนี้ได้จัดตั้งการศึกษาระดับผู้ใหญ่และการศึกษาการช่าง(Technical education)ในทศวรรตที่19- 20 และได้เป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยในเมืองAberdeen อ้างอิงจาก Times Good University Guide ในปี 2013 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในสหราชอาณาจักร และในปีเดียวกัน The Guardian University Guide ได้จัดให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดในสก็อตแลนด์และทันสมัยที่สุดลำดับสองในสหราชอาณาจักร โดยก่อนหน้านี้ The Sun Times ได้จัดให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยประจำปี 2012 ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยRobert Gordon ในปี 2011,2012และ 2013 นั้นมีผลการประเมิณว่า กว่า 97% ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน หรือไม่ก็เรียนต่อในสาขาที่สูงขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเรียนจบ ซึ่งนับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในสหราชอาณาจักร

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

80.8% ความพึงพอใจ

£10,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£3,822 to £7,500 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

8.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

81.10% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน