12จำนวนนักเรียน GoUni ที่ได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier

มหาวิทยาลัย Edinburgh Napier แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในเมืองEdinburgh ประเทศสก็อตแลนด์ มีนักศึกษามากกว่า 17,000 คน รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติเกือบ 5,000คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแคมปัสอยู่รอบๆเมือง Merchiston เมืองCraiglockhart และเมืองSighthil รวมทั้งยังมีแคมปัสด้านการแพทย์ ตั้งอยู่นอกเมืองMelroseและLivingston นอกจากนี้แล้วตัวอาคารสำคัญต่างๆของเมืองแห่งนี้ยังได้ถูกรวมตัวกัน รวมทั้ง โบส์สำคัญที่ชื่อว่า Parish Church ที่อยู่ในเมือง Morningside

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

77% ความพึงพอใจ

£10,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£4,954 to £8,864 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

8.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

73.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน