อันดับของมหาวิทยาลัย (UK ONLY)

อันดับของมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด

ปีCUGThe GuardianTHE
2020 86 105 34
2019 101 105 36
2018 94 83 37
2017 92 70 39
2016 92 64 n/a
ดูประวัติของอันดับมหาวิทยาลัย Hide the history

หลักสูตรเด่นในมหาวิทยาลัย

 หลักสูตร
Drama, Dance & Cinematics
Building
Communication & Media Studies
Hospitality, Leisure, Recreation & Tourism
General Engineering
Marketing
Sports Science
Civil Engineering
Music
Sociology