9จำนวนนักเรียน GoUni ที่ได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Heriot-Watt

มหาวิทยาลัยHeriot-Watt เป็นมหาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองEdinburgh ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1821 โดยเป็นสถาบันช่างแห่งแรกของโลก(the world's first mechanics' institute) โดยได้รับการอนุมัติจาก Royal Charter ตังแต่ปี 1966 และได้ขยายแคมปัสในประเทศสก็อตแลนด์ หมู่เกาะออรกนีย์ ดูไบ และ Putrajaya ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Heriot-Watt มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งอยู่ที่นักศึกษา โดย มีอัตราเฉลี่ยการถูกว่าจ้างของนักศึกษาหลังจบการศึกษา 6 เดือน สูงถึง 80% ในปี 2012 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1ของมหาวิทยาลัยในสก๊อตแลนด์และลำดับ4ในสหราชอาณาจักรจากการสำรวจนักศึกษาแห่งชาติ(National Student Survey) และได้ถูกยกให้เป็นมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหราชอาณาจักร ที่มีการเติบโตของจำนวนผู้สมัครชาวอังกฤษมาสมัครเรียนมากที่สุด ในปีการศึกษา 2013

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

78.8% ความพึงพอใจ

£11,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£5,996 to £9,334 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

20.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

79.20% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน