อันดับของมหาวิทยาลัย (UK ONLY)

อันดับของมหาวิทยาลัย 5 ปีล่าสุด

ปีCUGThe GuardianTHE
2020 35 61 28
2019 35 66 32
2018 29 26 34
2017 34 27 37
2016 37 18 34
ดูประวัติของอันดับมหาวิทยาลัย Hide the history

หลักสูตรเด่นในมหาวิทยาลัย

 หลักสูตร
Mathematics
Mechanical Engineering
Chemical Engineering
Chemistry
Iberian Languages
Art & Design
Civil Engineering
Physics & Astronomy
Building
Town & Country Planning and Landscape Design