มหาวิทยาลัย City University London

City University London ตั้งอยู่ใจกลางกรุง London ก่อตั้งครั้งแรกในปี 1894 ซึ่งในตอนนั้นเป็นแค่สถาบันเล็กๆที่มีชื่อว่า Northampton Institute และต่อมา ในปี 1966 ได้ถูกสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย จาก Royal Charter. City University มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Islington ในกรุงลอนดอน. โดยมีทั้งหมด 7 คณะให้นักศึกษาได้เลือกเรียนและมีหลักสูตรให้เลือกมากถึง 40 หลักสูตร อาทิ City University Department of Journalism, the Cass Business School และ theInns of Court School of Law ในปี 2010/11 รัฐบาลให้ทุนสนับสนุนมหาวิทยยาลัยแห่งนี้มากถึง 178.6 ล้านปอนด์ โดย8ล้านปอนด์นั้นเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัย Cass Business school ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับสองของมหาลัยในกรุงลอนดอน และอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก ในปี 2012 มหาวิทยาลัยเคยได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 29 ในสหราชอณาจักรจากการจัดอันดับของ the Times Higher Education 'table to tables', และอันดับที่ 327(จากการจัดอันดับของ the QS World University Rankings และยังอยู่ใน 100 มหาลัยแรกในการจัดอันดับของ Times Higher Education's list ของมหาลัยที่มีการก่อตั้งมาน้อยกว่า 50 ปี นอกจากนี้แล้ว City University ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก the Association of MBAs, EQUIS and Universities UK อีกด้วย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

81% ความพึงพอใจ

£17,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£8,134 to £14,444 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

27.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

72.90% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน