มหาวิทยาลัย Warwick

ตัวมหาวิทยาลัย Warwick ก่อตั้งในปี 1965 โดยมี Warwick Business School ที่ถูกก่อตั้งในปี 1967 และ Warwick Medical School ได้ถูกเปิดในปี 2000 โดยมีทั้งหมด 4 คณะหลัก 32 แผนก มหาวิทยาลัย Warwick มีนักศึกษาเต็มเวลาประมาณ 23,400 คน และมีบุคลากรประมาณ 1,390 และมีรายได้ ประมาณ 481 ล้านปอนด์ในปี 2013/14 โดย90ล้านปอนด์ มาจากทุนการวิจัยทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาทางศิลปะของ Warwick เป็นศูนย์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดนอกกรุงลอนดอน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนั้นยังติด top ten ของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณราจักร มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกจัดลำดับโดย QS ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการก่อตั้งน้อยว่า50ปีที่ดีที่สุดลำดับสามของโลก และลำดับหนึ่ง ของยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 7ในสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพด้านการวิจัยยอดเยี่ยม จาก Research Excellence Framework ในปี2014 มหาวิทยาลัย Warwick เป็นหนึ่งในสมาชิกของ AACSB, the Association of Commonwealth Universities, the Association of MBAs, EQUIS, the European University Association, the M5 Group, the Russell Group and Universities UK. มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยในยุโรปแห่งเดียวที่เป็นสมาชิกของ The Center for Urban Science and Progress ซึ่งเป็นสมาคมที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย New York มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลากหลายกิจกรรมและสมาคมในมหาวิทยาลย เช่น The University of Warwick Science Park และ Warwick Manufacturing Group.

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

81% ความพึงพอใจ

£0 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£3,000 to £10,400 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

25.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

83.20% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน