มหาวิทยาลัย University of Wales, Trinity Saint David

มหาวิทยาลัย University of Wales, Trinity, Saint David แห่งนี้เคยเป็นมหาวิทยาลัยสหพันธ์(Confederal University)ของรัฐเวลส์ และได้ถูกตั้งขึ้นในปี 1893 และในปี 2011 ได้รวมเป็นมหาวิทยาลัย University of Wales Trinity Saint David มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการรับรองเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้หลักสูตรที่ถูกต้องในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ โดยมีนักศึกษามากกว่า 100,000 คน ในเดือนตุลาคมปี2011 มหาวิทยาลัยต่างๆในเวลส์อันได้แก่ The University of Wales, Swansea Metropolitan University และ the University of Wales : Trinity Saint David ได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายร่วมันที่จะผสานทั้งสามสถาบันเพื่อให้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันการศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้ กฎบัตร 1828 ของมหาวิทยาลัย แห่งเวลส์ : ทรินิตี้ เซนต์ เดวิด เมื่อมีนักศึกษาจากหลายๆแคมปัส มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค รวมทั้งระดับนานาชาติ โดยมีการวางแผนที่จะยกเลิกร่างกฏและการรับรองจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในเวลส์ และจะเปิดหลักสูตรของตัวเองที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรวมทั้งเป็นที่รู้จักในระดับสากล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีแผนการที่จะเสนอรูปแบบวิชาการแบบใหม่ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

83.6% ความพึงพอใจ

£9,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£4,144 to £2,660 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

3.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

66.00% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน