มหาวิทยาลัย Southampton

มหาวิทยาลัย Southampton เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Southampton และเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม Russell Group โดยมีประวัติการก่อตั้งตั้งแต่เป็นสถาบัน Hartley ในปี 1862 และได้พัฒนาเป็น Hartley University College ในปี 1902 ต่อมาในวันที่ 29 เมษายน 1952 สถาบันแห่งนี้ได้รับ Royal Charter และได้รับการอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัย Southampton เป็นสมาชิกของ European University Association, the Association of Commonwealth Universities และ Worldwide Universities Network นอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในด้านการวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัย Southampton ยังได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพด้านการเรียนการสอน โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีรายได้และได้รับทุนด้านการวิจัยมากที่สุดในสหราชอาณาจักร และมักจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน top 100 ในสาขามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งในปี 2014 มหาวิทยาลัย Southampton เป็นหนึ่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการติด top 20 ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นที่ยอมรับ มากที่สุดในระดับชาติและระดับสากล มหาวิทยาลัย Southampton มีนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 16,000คนและ ระดับปริญญาโทกว่า 7,000คน ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเขตตะวันออกเฉียงใต้ มีแคมปัส7แคมปัส โดยแคมปัสหลักตั้งอยู่ที่ Highfield ในเมือง Southampton และมีแคมปัสย่อยๆ ในตัวเมืองอันได้แก่ Avenue Campusซึ่งเป็นที่ตั้งคณะสังคมศาสตร์ The National Oceanography Centreเป็นศูนย์ที่ตั้งของคณะสมุทรศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลก Southamton Gerneral Hospitalเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ Boldrewood Campus เป็นที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และMaritime Technology campus ที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Lloyd’s Register นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดโรงเรียน School of Art ตั้งอยู่ใกล้เมือง Winchester และมีการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย โดยในแต่ละแคมปัสนั้นก็มีห้องสมุดของตัวเอง

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

80.6% ความพึงพอใจ

£13,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£5,631 to £9,803 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

22.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

82.10% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน