มหาวิทยาลัย Sheffield

มหาวิทยาลัย Sheffield เป็นมหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของ Yorkshire โดยได้พัฒนามาจากสถาบันในท้องถิ่นคือ Sheffield Medical School(1828) และ University College of Sheffield(1897) และได้รับ Royal Charter ในปี 1905 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ถูกรู้จักกันในนาม มหาวิทยาลัยอิฐแดง(Red Brick University) มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในระดับโลก โดยในปี 2014 Qs World University Rankings ได้จัดอันดับให้ มหาวิทยาลัย Sheffield อยู่อันดับที่ 66 ของโลกและลำดับที่12 ของสหราชอาณาจักร ในปี 2011มหาวิทยาลัย Sheffied ได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี โดยได้รับเลือกจาก Times Higher Education awards โดยจากการประเมินของนักศึกษาในปี 2014 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อันดับ1 ของการประเมิณด้านประสบการณ์นักศึกษา ชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัย และด้านที่พักนักศึกษา

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

80.8% ความพึงพอใจ

£12,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£5,677 to £7,070 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

25.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

84.30% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน