มหาวิทยาลัย Reading

มหาวิทยาลัย Reading เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตReading เมือง Berkshire สหราชอาณราจักร โดยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1892 ชื่อว่า University College, Reading และได้ Royal Charter ในปี 1926 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสามแคมปัส ใน Reading โดยทางมหาวิทยาลัย และมีประวัติยาวนานของผลงานการวิจัย การเรียนการสอน และการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย Reading เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านการเรียนการสอนและ ด้านงานวิจัย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

77% ความพึงพอใจ

£12,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

n/a ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

19.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

75.80% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน