มหาวิทยาลัย Manchester

มหาวิทยาลัยManchester (UOM) เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมือง Manchester สหราชอาณราจักรซึ่งได้เป็นมหาวิทยาลับรัฐในปี2004 โดยการรวมตัวของ University of Manchester Institute of Science and Technology(1824) และ Victoria University of Manchester(1851) มหาวิทยาลัย Manchester เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม Worldwide Universities Research Association, the Russell Group of British research universities และ the N8 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยอิฐแดง(red brick university) และเป็นผลผลิตของการเกิดมหาวิทยาลัยใหม่ๆในศตวรรตที่ 19 และได้รับ Royal Charter ในปี 1880 แคมปัสหลักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในทางทิศใต้ของManchester บนถนน Oxford ในปี 2012 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาทั้งหมด 39,000คนและพนักงาน10,400คน มีรายได้รวมในปี 2012-13 คือ 827ล้านปอนด์ โดนใน200ล้านนั้นมาจากทุนวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Manchester ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 30 โดย QS World University โดยในปี 2014 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดลำดับให้อยู่ที่38ของโลกและลำดับที่5 ของอังกฤษ นอกจากนี้ในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัย Manchester ได้อยู่ในลำดับที่ 52ของโลกและลำดับที่12 ของยุโรป จัดโดย Times Higher Education World University Rankings

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

79.6% ความพึงพอใจ

£19,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£3,915 to £6,099 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

27.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

80.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน