มหาวิทยาลัย Leicester

มหาวิทยาลัย Leicester เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมือง Leicester สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแหงนี้มีแคมปัสหลักอยู่ที่ทางตอนใต้ของเมืองชื่อว่า Victoria Park มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี 2008จาก Times Higher Educaiton โดยมหาวิทยาลัย Leicester ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ชนะรางวัลใน Times Higher Education 7ปีซ้อน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังติด top15 จาก Times Good University Guide และ The Guardian นอกจากนี้มหวิทยาลัย Leicester ยังมีแนวโนมจะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 ใน สหราชอาณาจักรในปี2015 อีกด้วย ในปี 2012 The QS World University Rankings ได้ตั้งให้มหาวิทยาลัย Leicester อยู่ลำดับที่8 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณราจักรที่เด่นทางด้านงานวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดจากการคิดค้นการประดิษฐ์ลายนิ้วมือทางพันธุกรรมและการค้นพบซากของ กษัตริย์ ริชาร์ด ที่ 3

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

79.4% ความพึงพอใจ

£12,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

n/a ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

21.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

74.90% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน