มหาวิทยาลัย Glasgow

มหาวิทยาลัย Glasgow มักติดอยู่ใน100อันดับของมหาลัยที่ดีที่สุดจากตารางที่รวบรวมการจัดลำดับมหาลัยตามหน่วยงานต่างๆ โดยในปี2013 the QS World University Rankings ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในอันดับที่ 51 ของโลกและอันดับที่9 ในสหราชอาณาจักร เหมือนๆกับมหาวิททยาลัยในสมัยก่อน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยGlasgow แห่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของนักEnlightenment ในช่วงศตวรรศที่ 18 โดยที่มหาวิทยาลัยได้บุกเบิกระบบการศึกษาขั้นสูงขึ้นในทศวรรตที่ 19 ให้กับชาวอังกฤษชนชั้นกลาง และได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาด้านกฎหมาย การแพทย์ ข้าราชการพลเรือน ครู และคริสตจักร นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Glagow ได้มีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการว่าจ้างหลังจบการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

81.2% ความพึงพอใจ

£15,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£6,453 to £7,136 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

19.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

85.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน