มหาวิทยาลัยEdinburgh

มหาวิทยาลัย Edinburgh จัดตั้งขึ้นในปี 1583 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในประเทศสก็อตแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ6 ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ โดยมีตัวอาคารเรียนที่เก่าแก่อยู่ใน Old town การประเมินผลจาก QS Rankings ในปี 2013-2014 และ 2014-2015 ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก นอกจากนี้การประเมิณความเป็นเลิศทางการศึกษา( The Research Excellence Framework ) ซึ่งเป็นระบบที่จัดโดยรัฐบาลอังกฤษเพื่อตรวจสอบการระดมทุนการวิจัยในอนาคต ได้จัดให้มหาวิทยาลัย Edinburgh อยู่ในอันดับที่4 สาขาด้านการวิจัย และ ในปี 2014-2015 Times HIgher Education Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้อยู่ในอันดับที่ 12ของโลกในสาขาวิชาศิปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในขณะเดียวกันในปี 2013 Global Employability University Ranking ได้จัดให้มหาวิทยาลัยEdinburgh อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลกด้านการถูกจ้างงานของนักศึกษาหลังจบการศึกษา และถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 6 ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรป โดย The U.S. News มหาวิทยาลัย Edinburgh เป็นหนึ่งสมาชิกในสามคมThe Russell Group และ League of European Research Universities ซึ่งเป็น1ใน 21สมาคมของมหาวิทยาลัยเน้นด้านการวิจัยของยุโรป นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัย Ediinburgh ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบริจาคเงินทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของ สหราชอาณราจักร รองจากมหาวิทยาลัย Cambridge และ มหาวิยาลัยOxford

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

76.8% ความพึงพอใจ

£19,000 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£5,105 to £9,291 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

25.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

77.30% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน