มหาวิทาลัย Bristol

มหาวิทยาลัยBristol เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย ที่ถูกเรียกว่า มหาวิทยาลัยอิฐแดง (red brick) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Bristol และได้รับการอนุมัติ Royal Charter ในปี 1909 และสถาบันแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1876 มหาวิทยาลัย Bristol ได้ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 11 ด้านการวิจัย จาก Research Excellence Framework(REF) 2014 และได้ลำดับที่ 29 จาก QS World University Rankings มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการแข่งขันมรการสอบเข้าสูง โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 6.4(คณะวิทยาศาสตร์) - 13.1(คณะทันตกรรม) มหาวิทยาลัย Bristol มีทั้งหมด 6คณะและมีหลายโรงเรียนและมีแผนกกว่า 200 แผนกสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Clifton และมีที่พักนักศึกษามากถึง 9 ที่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรายได้ประมาณ 485.5ล้านปอนด์ในปี 2013/14 โดย131.5 ล้านปอนด์ในนั้นมาจากทุนการวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Bristol เป็นหนึ่งในสมาชิก Russell Group, The European wide Coimbra Group และอยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก(Worldwide Universities Network) โดยมีรองผู้อำนวยการคือ Eric Thomas ในปี 2005 ถึง 2007 ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถือ Emarsmus Charter ซึ่งส่งนักศึกษากว่า 500 คนต่อปีไปยังสถาบันต่างๆทั่วยุโรป

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

79% ความพึงพอใจ

£14,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£4,693 to £13,088 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

19.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

80.50% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน