มหาวิทยาลัย School of Oriental and African Stdies (SOAS)

โดยทั่วไปแล้วตัวย่อจากSOASมาจากสถาบันทำการวิจัยในเครือUniversity of London สหราชอาณาจักร โดยได้ก่อตั้งในปี1912 SOAS ผลิตบุคลากรมากมายทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ นักธุรกิจ นักการทูต นักกฎหมาย เจ้าของรางวัลโนเบลและอีกหลากหลายผู้นำของโลกที่จบออกไปทำงานในตลาดโลก โดยทั่วไปแล้วตัวย่อจากSOASมาจากสถาบันทำการวิจัยในเครือUniversity of London ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี1912 SOAS ผลิตบุคลากรมากมายทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ นักธุรกิจ นักการทูต ผู้พิพากษา เจ้าของรางวัลโนเบลและอีกหลากหลายผู้นำของโลกทึ่ออกไปทำงานในตลาดโลก ตั้งอยู่ใจกลาง Bloomsbury ที่ central London SOAS ขนานนามตัวเองว่าเป็นสถาบันชั้นนำของโลกสำหรับการศึกษาเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นเลิศทางมนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง และเป็นอีกหนึ่งในสถาบันอันทรงเกียรติของ University of London นอกจากนี้มหาวิทยาลัย SOAS มีการหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า350คณะ และกว่า 100 ปีที่มีการเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งปีของปริญญาโท ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตร MPhil และ ปริญญาเอก ก็ยังมีให้เลือกเรียนในทุกแผนกของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

79% ความพึงพอใจ

£14,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£6,935 to £15,591 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

29.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

69.80% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน