มหาวิทยาลัย Durham

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐสภาในปี 1832 และได้รับการอนุมัติจาก Rpyal Charter ในปี 1837 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการเรียนการสอนมากว่า 600 ปีและมีการอ้างอิงให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับสามที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัย Durham มี 63 อาคาร อายุราว ตั้งแต่ศตวรรศที่ 11จนถึงปี 1930 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกได้ว่าเป็สถานที่ประวัติศาสตร์ของเมือง Durham อีกด้วย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นเจ้าของปราสาท Durham,Palace Green, และสถานที่รอบๆรวมทั้งหอสมุดประวัติศาสตร์ Cosin อีกด้วย มหาวิทยาลัย Durham มีการแบ่งเป็นแผนกวิชาการและ16 วิทยาลัย(college) โดยทั่วไปแผนกวิชาการดำเนินงานด้านการวิจัยและรับผิดชอบด้านการบรรยายการสอนให้กับนักศึกษาในขณะที่ วิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการของสวัสดิการของนักศึกษาทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดลำดับให้อยู่ที่ 5 และ 8 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเหมือนกับมหาวิทยาลัย Oxford และ มหาวิทยาลัย Cambridge มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดึงดูด นักศึกษาชนชั้นกลาง โดยอ้างอิงจาก The Time's Good University Guide มหาวิทยาลัย Durham ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักเรียนที่จบจากเรียนโรงเรียนเอกชนมาเรียนมากที่สุดอันดับสอง เช่นเดียวกับที่ถูกจัดลำดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในประเทศ อ้างอิงโดย Lloyds Bank มหาวิทยาลัยแห่งได้เป็นมหาวิทยาลัยประจำปี 2005 จาก The Sunday Times และยังได้ถูกเสนอชื่อในปี 2004 อีกด้วย

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

80.2% ความพึงพอใจ

£13,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£7,425 to £7,901 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

22.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

84.80% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน