มหาวิทยาลัย Birmingham City University

มหาวิทยาลัย Birmingham City เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Birmingham และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ลำดับที่ 2 และถูกโหวตให้อยุ่ในลำดับที่ดีที่สุดลำดับที่3 จาก 5 มหาวิทยาลัยในเมืองนี้ โดย The Complete University Guide มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีประวัติยาวนานและเป็นที่รู้จักในชื่อ the Birmingham College of Art ในปี 1843 และในปี 1971 ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงเรียนสายอาชีพ มหาวิทยาลัย Birmingham City ได้รับการอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาอย่างเป็นทางการในปี 1992 โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 3 แคมปัส4คณะหลักซึ่งมีหลักสูตรอันหลากหลาย ได้แก่ วิชาการออกแบบ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิศวกรรม ศิลปการแสดง ภาษา กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้วยงบประมาณ 125 ล้านปอนด์ เพื่อการต่อเติมขยายแคมปัสในใจกลางเมือง Birmingham โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดการพัฒนา ในด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ โดยจะมีสองไตรมาส ด้วยกัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสมาชิกของ The million ซึ่งเป็นสมคมมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในสหราชอาณาจักร โดยประมาณครึ่งนึงของนักศึกษาเต็มเวลาของที่นี่มากจาก West Midlands และโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเหล่านั้นคือนักศึกษาที่มาจากชนกลุ่มน้อย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ดำเนินการการเข้าถึงนักศึกษาผ่านโปรแกรมเครือข่ายต่างประเทศของมหาวิทยาลัยร่วม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมที่สุดของนักศึกษาต่างชาติ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

81.4% ความพึงพอใจ

£11,500 ค่าเรียนโดยเฉลี่ย/ปี

£6,414 to £8,082 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/ปี

9.00% จำนวนนักศึกษานานาชาติ

76.40% จำนวนนักศึกษาที่ได้ทำงาน